Privacyverklaring

Download de privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Zijlstra-ICT, Lignelaan 32,  9861 DE Grootegast.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Zijlstra-ICT in bepaalde gevallen u gegevens opslaat. Dit zijn alleen gegevens die u mondeling of schriftelijk zelf aan Zijlstra-ICT verstrekt. Zijlstra-ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product-en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Zijlstra-ICT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij het verzenden van eventueel aanwezige formulieren op de website wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Cookies

Voor een optimale werking van de website maken wij gebruik van cookies. De cookies kunnen gebruikt worden voor het
personaliseren van de inhoud, aanbieden van sociale media functies en het analyseren van het websitebezoek.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw mondeling danwel schriftelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit strikt noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Zijlstra-ICT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Link naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Zijlstra-ICT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Zijlstra-ICT vallen.

Inzage

U mag Zijlstra-ICT vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Zijlstra-ICT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met mij op te nemen via:info@zijlstra-ict.nl.